Jest akt oskarżenia w sprawie o podwójne kasowanie za usługi stomatologiczne

ms
06-06-2019, 14:21
Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim skierowała akt oskarżenia przeciwko Damianowi Cz. w sprawie poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej we wnioskach o rozliczenie rzekomo świadczonych usług stomatologicznych, które to usługi nie zostały wykonane lub zostały opłacone przez pacjentów w ramach usługi świadczonej prywatnie.

Damian Cz. - lekarz dentysta prowadził od 1 września 2004 r. prywatną praktykę lekarską. W ramach wykonywanej działalności przyjmował pacjentów i dokonywał leczenia stomatologicznego zarówno w ramach wizyt prywatnych, jak i w ramach kontraktu na leczenie zawartego z NFZ w Katowicach.  

W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadków osoby, które według danych uzyskanych z NFZ były pacjentami stomatologa. Próbowano ustalić czy faktycznie osoby te leczyły się i korzystały ze świadczeń, finansowanych przez NFZ.

Okazało się, że wiele z przesłuchanych osób było pacjentami dentysty, ale w okresie od 2015 do 2018 r. nie korzystały z opieki stomatologicznej lub faktycznie się leczyły, ale prywatnie i za wykonane świadczenia medyczne zapłaciły.

W ujawnionych przypadkach, pomimo zapłaty za usługę przez pacjenta lub braku jej wykonania, dentysta kierował do NFZ wnioski o refundacje usług i pieniądze otrzymał. 

Damianowi Cz. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk., ustalając iż doprowadził NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 176,5 tys. zł z tytułu wypłaconej nienależnej refundacji świadczeń medycznych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło  dochodu. 

Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.  

Postępowanie obecnie toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. 

źródło: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach