Więcej miejsc na kierunku lekarsko – dentystycznym w roku 2019/20, ale płatnych

ms
03-06-2019, 07:42
Liczba miejsc dla obywateli polskich w trybie stacjonarnym na kierunku lekarsko – dentystycznym uniwersytetów medycznych w roku akademickim 2019/20 nie zmieniła się w stosunku do tej z 2018/2019 i wynosić będzie 799 – tak przynajmniej planuje Ministerstwo Zdrowia. Przybędzie 21 miejsc w trybie studiów, za które trzeba płacić.

Liczba miejsc dla obywateli polskich w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2017/18 była mniejsza - 771, a w 2016/17 większa - 812.

Przedstawione wielkości dotyczą tylko liczby miejsc dla obywateli polskich w trybie stacjonarnym, które najbardziej interesują polskich studentów. Na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit miejsc ogółem będzie wyższy i wynosić ma 1416 (1395 w 2018/19), w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim 823 miejsc (tyle samo co w roku akademickim 2018/19), na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim - 266 miejsc (258) oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski - 327 miejsc (314).

Wielkości te pokazują, że na UM znowu będzie więcej studentów na kierunku lekarsko – dentystycznym, z tym że wzrost ten dotyczy słuchaczy, którzy będą musieli płacić za przywilej studiowania (Polacy i obywatele innych państw).

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 75 miejsc (studia jednolite magisterskie stacjonarne) - bez zmian oraz 18 miejsc (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne) wzrost z 15.

Gdański Uniwersytet Medyczny - 47 miejsc (bez zmian), w tym 2 dla cudzoziemców (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) – bez zmian i 22 miejsca (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne). Wszystkie limity takie same jak w 2018/19.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - 125 miejsc i 5 miejsc dla cudzoziemców (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) oraz 60 miejsc (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne w języku polskim) oraz 36 miejsc (studia jednolite magisterskie prowadzone w języku innym niż polski). Wszystkie limity takie same jak w 2018/19.

Collegium Medicum UJ w Krakowie - 60 miejsc i 2 dla cudzoziemców (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) oraz 25 miejsc (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne w języku polskim) – wzrost o 5 i 20 miejsc (studia jednolite magisterskie prowadzone w języku innym niż polski).

Uniwersytet Medyczny w Lublinie - 80 miejsc (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) oraz 20 miejsc (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne w języku polskim) i 70 miejsc (studia jednolite magisterskie prowadzone w języku innym niż polski) – spadek o 10 miejsc.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 120 miejsc i 2 dla cudzoziemców (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) oraz 36 miejsc (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne w języku polskim) i 36 miejsc (studia jednolite magisterskie prowadzone w języku innym niż polski). Wszystkie limity takie same jak w 2018/19.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - 68 miejsc i 2 dla cudzoziemców (studia magisterskie jednolite, stacjonarne) oraz 14 miejsc (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne w języku polskim) i 80 miejsc (studia jednolite magisterskie prowadzone w języku innym niż polski) – wzrost o 10 miejsc.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - 100 miejsc i 2 dla cudzoziemców (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) oraz 15 miejsc (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne w języku polskim) i 30 miejsc (studia jednolite magisterskie prowadzone w języku innym niż polski). Wszystkie limity takie same jak w 2018/19.

Warszawski Uniwersytet Medyczny - 72 miejsca i 4 dla cudzoziemców (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) oraz 28 miejsc (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne w języku polskim) i 25 miejsc (studia jednolite magisterskie prowadzone w języku innym niż polski) – wzrost o 13 miejsc.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - 52 miejsca i 5 dla cudzoziemców (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) oraz 28 miejsc (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne w języku polskim) i 30 miejsc (studia jednolite magisterskie prowadzone w języku innym niż polski). Wszystkie limity takie same jak w 2018/19.