Akromegalia: choroba trudna do rozpoznania dla dentysty

Ewa Nieckuła
05-06-2019, 11:53
Akromegalia - rzadka, powoli rozwijającą się choroba wciąż rozpoznawana jest zbyt późno - nawet po 20 latach - mówił prof. Wojciech Zgliczyński ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Tymczasem dentyści mają większe szanse, by tę sytuację zmienić, niż lekarze pierwszego kontaktu.

Akromegalia to poważna choroba, która wpływa na funkcjonowanie przysadki mózgowej powodując nadmierny wzrost chorego. Natomiast gdy pacjent zacznie chorować w wieku dojrzałym, kiedy kości nie są już w stanie się wydłużać, jego wzrost pozostaje taki sam, ale rosną nos, uszy, żuchwa, dłonie i stopy oraz narządy wewnętrzne.

Istnieje wiele stomatologicznych objawów akromegalii, dentyści zatem są tą grupą lekarzy, którzy pierwsi mogą akromegalię zdiagnozować. Zmiany w obrębie twarzoczaszki u chorych są częste: wargi pogrubione,  prognatyzm żuchwy, powiększenie języka, powiększenie i pogrubienie podniebienia miękkiego i języczka, przerost dziąseł, choroby przyzębia, zwiększenie przestrzeni międzyzębowych, przerost cementu korzeniowego, ruchomość zębów, utrata zębów. 

W Polsce leczenie nie odbiega od standardów światowych, trudności sprawia natomiast opóźniona diagnostyka. Mimo prowadzenia akcji szkoleniowych wśród dentystów bywa, że nadal kierują pacjenta na zabieg zmniejszenia języka zamiast do endokrynologa, mówił podczas konferencji prasowej prof. Wojciech Zgliczyński, kierownik Kliniki Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. 

Podczas badania prowadzonego w University of Duisburg-Essen w Niemczech, badano częstotliwość specyficznych zmian w obrębie jamy ustnej u pacjentów z akromegalią. Próba objęła 145 pacjentów, którzy wypełniali kwestionariusz na temat objawów, 80,7 proc. zgłosiło chorobowe zmiany w obrębie jamy ustnej, najczęściej były to:
- 57,9 proc. powiększony język,
- 42, 8 proc. zwiększone odstępy między zębami,
- 24, 1 proc. nadmiernie rozrośnięta żuchwa,
- 22, 1 proc. prognatyzm żuchwy.

Wcześnie rozpoznana akromegalia wiąże się z mniejszym nasileniem objawów w obrębie jamy ustnej. Leczenie stomatologiczne odnotowane podczas badania:
- korony  (16, 6 proc. przypadków), 
- mosty (12, 4 proc.), 
- implanty (9, 7 proc.), 
- protezy (3, 4 proc.), 
- aparat ortodontyczny (6, 9 proc.), 
- chirurgiczna korekta (2, 1 proc.)

Szacuje się, że na akromegalię choruje około 70 osób na milion. Co roku w Polsce rozpoznaje się blisko 200 nowych przypadków, a liczba chorych sięga 2 500. Najczęściej akromegalia jest diagnozowana w dojrzałym wieku. Mężczyźni i kobiety są w równym stopniu dotknięci tą chorobą, jednak szybciej rozpoznawana jest u kobiet, bo zwracają większą uwagę na wygląd, a więc zmiany szybciej je niepokoją. Najczęściej choroba ta zostaje rozpoznana po 4-10 latach od pojawienia się pierwszych zmian chorobowych.

Więcej: Endocrine

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem