Terminy PES dla lekarzy dentystów - jesień 2019

ms
20-05-2019, 08:01
Znany jest terminarz jesiennej sesji 2019 r. Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych, w tym daty sprawdzianów wiedzy z zakresu stomatologii.

W terminarzu uwzględniliśmy także egzamin z chirurgii szczękowo - twarzowej.

Osoby, przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego, zostaną powiadomione o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie, za pomocą SMK (najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu).

Uwaga: terminy egzaminów testowych mogą ulec zmianie.