NSA o utrudnionym dojeżdzie do gabinetu stomatologicznego

kan
22-05-2019, 10:34
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że wprowadzenie nowej organizacji ruchu w pobliżu prywatnej posesji może wywierać wpływ na prawa właścicielskie, np. ograniczać klientom dostęp do gabinetu stomatologicznego.

Właściciel posesji w Krakowie, na której działa gabinet stomatologiczny zaskarżył do WSA  decyzję Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, na mocy której w okolicy postawiono znaki ograniczające dojazd do nieruchomości.  Postawienie znaków ograniczających swobodę poruszania się po drodze, czyli zakazów wjazdu i zakazu skrętu na ulicy, która jest jedyną drogą dojazdową do nieruchomości, od kilkudziesięciu lat (wykorzystywaną także przez pacjentów) powoduje bezpośrednio drastyczne i niczym nie uzasadnione ograniczenie w możliwości świadczeniu usług dentystycznych.

Zdaniem właścicieli nnieruchomości, ograniczenie działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w wyniku przepisów ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Sąd przyjrzał się skardze, ale ją odrzucił. Stwierdził, że sprawy nie może rozparzyć merytorycznie, bo skarżący nie mają interesu prawnego. Inaczej widział to Naczelny Sąd Administracyjny, który nakazał WSA wydać wyrok w sprawie. Zdaniem NSA art. 140 Kodeksu cywilnego może być źródłem interesu prawnego dla właściciela nieruchomości leżącej przy drodze, na której zmieniono organizację ruchu w taki sposób, że zmiany te będą negatywnie wpływać na dostęp do nieruchomości. W tak dużym mieście, jakim jest Kraków, ulice są ciasne. Ale to nie wystarcza, aby wprowadzać ograniczenia w ruchu pojazdów. 

Zdaniem WSA, zaskarżone zarządzenie ogranicza prawo własności podmiotów będących właścicielami nieruchomości położonych w obszarze jego oddziaływania, a skoro tak, to uzasadnienie wprowadzonych ograniczeń musi być rzetelne, jasne i przekonywujące.
Ograniczenie swobody wykonywania prawa własności oraz swobody działalności gospodarczej jest dopuszczalne, jednak nie może być uznaniowe i arbitralne. Organ musi wykazać, że bez wprowadzenia ograniczeń nie jest możliwa ochrona innych, wyżej ocenianych wartości. Skarżącym w istotny sposób ograniczony został dostęp do nieruchomości, stanowiącej ich własność, w której dodatkowo prowadzą od kilkudziesięciu lat gabinet stomatologiczny.

Wyrok WSA w Krakowie sygn. III SA/Kr 324/19

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem