Sejm: poseł dopytuje o telemedycynę

kan
18-09-2019, 10:03
Telemedycyna i telestomatologia stają się mocnym punktem systemu opieki zdrowia w krajach zachodnich. Czy w Polsce są plany, aby takie rozwiązania także wdrożyć na szerszą skalę? Telemedycyna stała się tematem poselskiej interpelacji.

Poseł Paweł Kobyliński, przekonany do zalet telemedycyny, wystosował interpelację do ministra zdrowia, w której przypomina, że w ocenie wielu ekspertów zarówno z zakresu nauk medycznych oraz ekspertów w obszarze zdrowia publicznego i analityków rynku medycznego - telemedycyna, wraz z wynikającymi z niej możliwościami konsultacji pacjenta na odległość oraz diagnostyki stanowi przyszłość medycyny.

W związku z tym poseł  pyta:
- Czy Ministerstwo Zdrowia wspiera rozwój telemedycyny w Polsce? Jeśli tak, to jak konkretnie?
- Czy w ocenie resortu zdrowia do rozwoju telemedycyny w Polsce potrzebne jest uchwalenie nowych regulacji prawnych?
- Czy resort posiada dane na temat stosowania i wykorzystania telemedycyny w publicznych placówkach sektora ochrony zdrowia?