Problematyczne produkty do wybielania zębów

en
09-08-2019, 09:12
Wiele produktów do wybielania zębów nie spełnia wymogów unijnych, ani wymogów krajowych dla produktów kosmetycznych. To wynik badania rynkowego zakończonego w 2018 r., które prowadziła w 12 państwach Europejska Dyrekcja ds. Jakości Środków Leczniczych.

W okresie 2013-2017, w ramach projektu prowadzonego przez Europejską Dyrekcję ds. Jakości Środków Leczniczych, przebadano 261 próbek różnych środków do wybielania zębów. Prawie połowa to były pasty służące do wybielania, 23 proc. żele, pozostałą część stanowiły paski wybielające, płukanki, środki do wybielania metodą nakładkową i ogólne kosmetyki.

Dwie trzecie tych produktów pochodziło z Europy. Sprawdzano ich składniki mające właściwości wybielające (nadtlenek wodoru, wodoronadtlenek mocznika, podchloryn sodu, nadboran sodu), konserwanty (triklosan, bromowane konserwanty, izotiazolinony), związki fluoru i barwniki. Wykonane zostały także testy na obecność mikroorganizmów: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, oraz Escherichia coli.

Ogólny poziom zgodności wyniósł 71 proc. Najczęściej stwierdzanie niezgodności to zbyt wysoka zawartość nadtlenku wodoru, obecność substancji kancerogennych, mutagennych lub toksycznych, oraz niedokładne oznakowanie. W przypadku takich produktów bezpieczeństwo ich stosowania stoi pod znakiem zapytania.

Nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego, nie było nie spełniających wymogów bezpieczeństwa próbek wśród płukanek. Natomiast wadliwe produkty najczęściej występowały w asortymencie specjalnych past i lakierów (niezgodne w 78 proc.), produktów do wybielania nakładkowego  59 proc., pasków wybielających 53 proc., żelów 45 proc. Dobrze wypadły pasty do zębów - tylko w  3 proc. nie spełniały wymogów.

Ponadto w raporcie położono nacisk na kwestię nieprawidłowego oznakowania niektórych produktów jako środków medycznych. Takie produkty powinny być pod szczególnie ścisłym nadzorem. 

Więcej: edqm.eu