Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny MZ wyzbywa się stomatologii

ms
29-04-2019, 07:33
W nowym regulaminie organizacyjnym Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny MZ z zadań zniknął punkt dotyczący stomatologii.

Dotychczas wśród zadań należących do Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny MZ były sprawy z zakresu stomatologii. Tymczasem zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego MZ, opublikowane w dzienniku urzędowym ministra zdrowia 26 kwietnia 2019 r. zmienia część odpowiedzialności departamentów, w tym Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny.

Wśród 34 punktów, określających zadania tego departamentu nie ma już dwóch fragmentów dotyczących stomatologii, które wcześnie brzmiały:
- prowadzenie spraw z zakresu stomatologii;
- planowanie, realizacja procedury wdrożenia, zawieranie umów, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów polityki zdrowotnej skierowanych do populacji dziecięcej, a także w zakresie zdrowia prokreacyjnego i medycznie wspomaganej prokreacji oraz w zakresie stomatologii.

Przypomnijmy jednocześnie, że w marcu 2019 r. Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o utworzeniu w strukturach Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia – samodzielnego stanowiska ds. kształcenia lekarzy dentystów.