Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna we współpracy z Collegium Medicum UJ

ms
29-04-2019, 09:31
Zawarty został aneks do porozumienia o współpracy naukowo – badawczej pomiędzy Collegium Medicum UJ oraz Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie.

Prof. dr hab. Marek Sanak, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum poinformował o uzupełnieniu umowy o współpracy naukowej pomiędzy dwoma podmiotami.

Kierownicy projektów naukowo – badawczych zobowiązani będą m.in. do pozyskania zgody pacjentów na udział w badaniach oraz na przetwarzanie ich danych osobowych i to jeszcze przed rozpoczęciem procedury kwalifikacji do badania.

Kierownicy projektów mogą przetwarzać do celów badań naukowych dane osobowe jedynie tych pacjentów, którzy wyrazili stosowne zgody, a których lista zostanie przedłożona przedstawicielom Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej (UKS).

O ile kierownik, prowadzący projekt naukowy, nie dopełni m.in. tego wymogu - UKS uprawniona będzie do zawieszenia zgody na prowadzenie na jej terenie projektu naukowego - do czasu wywiązania się przez kierownika z ciążących na nim obowiązków.

O zaistniałej sytuacji UKS ma niezwłocznie informować kierownika oraz CM UJ.

Aneks do umowy