Enel-Med z rosnącą stomatologią i ze …stratą

ms
29-04-2019, 11:27
W 2018 r. z usług stomatologicznych z placówek Enel-Med skorzystało prawie 200 tys. pacjentów. W strukturach grupy funkcjonuje ponad 200 lekarzy dentystów oraz 100 asystentek i higienistek.

Przychody spółki Enel-Med. w 2018 r. wyniosły 371,7 mln zł, jednocześnie grupa zanotowała także stratę netto w wysokości 736 tys. zł. Rok wcześniej strata ta wynosiła 3,3 mln zł. Przychody Enel-Medu w stosunku do 2017 r. wzrosły o 15 proc.

W 2018 r. z usług stomatologicznych w placówkach Enel-Med skorzystało prawie 200 tys. pacjentów, wykonano 70 tys. wypełnień, ponad 40 tys. usług profilaktycznych i przeglądów oraz ponad 6 tys. procedur implantologicznych i protetycznych.

Enel-Med usługi stomatologiczne świadczy w 70 gabinetach na terenie całego kraju. W spółce pracuje ponad 200 lekarzy dentystów oraz 100 asystentek i higienistek stomatologicznych.

Przedstawiciele spółki przywiązują dużą uwagę do rozwoju stomatologii i sukcesywnie zwiększa liczbę zatrudnionych lekarzy, aby zagwarantować dostępność do usług wysokospecjalistycznych w zakresie ortodoncji, protetyki, implantologii.