Dental Tree lideruje w statystykach Google Trends

ms
27-05-2019, 12:12
Ciekawie przedstawia się statystyka częstotliwości wyszukiwania fraz związanych ze sprzedażą internetową w sklepach oferujących sprzęt, narzędzia i materiały dla branży stomatologicznych. W zestawieniach tych, obejmujących ostatnie trzy lata, mocną pozycję zajmuje Dental Tree.

Spośród ponad 120 podmiotów, oferujących na terenie Polski wszystko co najpotrzebniejsze lekarzom dentystom w ich codziennej pracy - wybraliśmy do porównań czterech znaczących uczestników rynku:

- Kol Dental – gigant jeśli chodzi o bogatość oferty sprzedaży w sieci, który w swoim dossier ma oprócz materiałów oraz narzędzi najczęściej wykorzystywanych (i zużywanych) przez lekarzy dentystów, także sprzęt kupowany raz na kilka, kilkanaście lat np. aparaty RTG i unity stomatologiczne. Firma ta, działając jako hurtownia stomatologiczna, nie tylko realizuje sprzedaż w internecie, ale obsługuje klientów w ramach sieci placówek stacjonarnych.

- Dental Tree – dynamicznie rozwijający się sklep internetowy, skoncentrowany na dostawach materiałów stomatologicznych (realizujący sprzedaż tylko dla gabinetów dentystycznych). Szczególnie intensywny rozwój sklepu przypada na ostatnie trzy lata. DentalTree ma w stałej ofercie kilka tysięcy różnych materiałów stomatologicznych pozyskiwanych bezpośrednio od kilkuset producentów.

Amadar – istniejąca od 1997 r. firma, która oparła swoją działalność o sieć oddziałów regionalnych, ale także od lat realizuje sprzedaż internetową

Mixdent typowy sklep stomatologiczny, który w sieci oferuje wyselekcjonowaną ofertę materiałów, narzędzi i sprzętu dla gabinetów stomatologicznych.

Zebrane wskaźniki dotyczyły sytuacji obejmującej cztery różne okresy, jednak za każdym razem badano zależności kończące się na dacie 27 maja 2019 r.

Uwaga: liczby w tabelce pokazują jak często internauci w wybranych okresach wpisują w wyszukiwarce Google nazwy firm w stosunku do rekordowego wyniku zanotowanego w tym samym okresie (zawsze określanego jako 100 proc.).

Za każdym razem dane generowane są jako średnia liczba zapytań z całego okresu analizy (np. z 30, 90 dni) a porównuje się je do największej liczby zapytań (100) - wyliczonej dla konkretnego rekordowego dnia (przy okresie analizy do 90 dni) lub dla określonego rekordowego tygodnia (przy dłuższym okresie analizy).

Generator danych Google Trends wykazał, że począwszy od 2017 r. Dental Tree lideruje wśród podmiotów wybranych do porównań (a dokładnie fraz wpisywanych najczęściej do wyszukiwarki Google przez internautów operujących na terytorium Polski).

Dla porównania nazwy czterech podmiotów uzupełniliśmy jeszcze o frazę „sklep stomatologiczny” – jako punkt odniesienia, wychodząc z założenia, iż właściciel gabinetu dentystycznego, poszukując dowolnego dostawcy materiałów, narzędzi i sprzętu często wpisuje w wyszukiwarkę „sklep stomatologiczny”.

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu ostatnich 30 dni (do 27 maja 2019 r.) rekord - na poziomie 100 (jako punkt odniesienia) - zanotował 7 maja Dental Tree. Jednocześnie to w ciągu tych 30 dni najczęściej szukaną przez internautów frazą był także Dental Tree (ze wskaźnikiem 28 proc. rekordu z 7 maja). Warto zauważyć przy tym, że średnia częstotliwość wyszukiwania frazy „sklep stomatologiczny” w ciągu 30 dni była niższa o 3 proc. i wynosiła 25 proc.

Podobna sytuacja wytworzyła się w ciągu ostatnich 90 dni. Wówczas to ponownie zarówno rekord dnia należał do Dental Tree (100 ten z 7 maja 2019 r.), jak i najwyższa średnia z trzech miesięcy (21 proc. rekordowego poziomu). Tym razem średnia dla frazy „sklep stomatologiczny” była identyczna i wynosiła (21 proc.).

Zarówno w okresie ostatnich 12 miesięcy, jak i od 1 stycznia 2017 do 27 maja 2019 r. w porównywanej czwórce podmiotów Dental Tree plasował się na pierwszym miejscu w porównaniu z analizowaną trójką podmiotów ze wskaźnikiem odpowiednio 34 i 33 proc. maksymalnego pułapu 100 - tym razem tygodniowego rekordu (przy dłuższym okresie analizy maksyma dzienne zastępowane są maksimami tygodniowymi).

Maksymalny pułap z okresu ostatnich 12 miesięcy po raz trzeci zanotował Dental Tree (w tygodniu od 5 do 11 maja 2019 r.). Natomiast w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 27 maja 2019 r. maksimum 100 proc. przynależało do frazy „sklep stomatologiczny” (wystąpiło ono w tygodniu od 26 marca do 1 kwietnia 2017 r.).

W obu przypadkach najwyższa średnia z analizowanego okresu dotyczyła frazy „sklep stomatologiczny” (odpowiednio 46 proc. i 44 proc.). 

 

Zastrzegamy, że Google Trends nie należy do najbardziej precyzyjnych narzędzi pomiaru aktywności internautów w sieci, jednak jako narzędzie autoryzowane, wskazuje na tendencje, które żadną miarą nie są przypadkowe.

Dane te świadczą m.in. o tym, iż marka Dental Tree stała się liderem rozpoznawalności wśród sklepów internetowych. Coraz większa grupa właścicieli gabinetów dentystycznych, mając na myśli optymalne zakupy w sieci, wprowadza do wyszukiwarki Google znaną sobie nazwę firmy Dental Tree.

Oczywiście nie można utożsamiać ruchu na stronie tego sklepu internetowego w pierwszej kolejności z osobami poszukujących frazy Dental Tree, gdyż ruch ten w pierwszej kolejności generowany jest przez stałych klientów, którzy mają umieszczony w zakładkach link do Dental Tree i nie muszą posiłkować się wyszukiwarką.

Poza tym wielu wybiera Dental Tree jako wynik zapytania „sklep stomatologiczny”, czy „hurtownia stomatologiczna”, a przecież taka aktywność także nie jest uwzględniona w omawianych statystykach Google Trends.

Tak, czy inaczej Google Trends wiele mówi o pozycji, jaką Dental Tree zajmuje w ostatnim okresie w branży stomatologicznej.