Stomatologia: kto chce realizować program polityki zdrowotnej?

ms
23-04-2019, 08:14
Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać” – ogłosił prezydent Leszna.

Chodzi o realizację w 2019 r. profilaktyki stomatologicznej wśród 624 dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie Leszna.

Program realizowany będzie w dwóch etapach:
1) I etap (edukacyjny) spotkania rodziców/opiekunów prawnych z lekarzem stomatologiem, bądź higienistką stomatologiczną.

Zakres szkolenia : profilaktyka próchnicy zębów, rozumiana jako przekazywanie wiedzy na temat prawidłowej higieny jamy ustnej oraz wpływu diety na jej stan zdrowia.

2) II etap - wizyta dzieci sześcioletnich zamieszkujących na terenie Leszna w gabinecie stomatologicznym. Zakres świadczeń:

a) Profilaktyczne badanie stomatologiczne:
- ocena stanu jamy ustnej oraz zgryzu (profilaktyka wad zgryzu),
- oznaczenie wskaźnika PUW,
- udzielanie porad odnośnie higieny jamy ustnej - instruktaż mycia,

b) Profilaktyczne zabiegi stomatologiczne:
- usunięcie osadów na płytce nazębnej,
- lakierowanie,
- lakowanie (uszczelnianie bruzd).

Oferty, wraz z załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do 6 maja 2019 r., do godz. 10:00 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pokój nr 14.

Otwarcie ofert nastąpi 6 maja 2019 r., o godz. 10:15.

Kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl