Jeszcze rok życia recept na „starych” drukach

ms
18-04-2019, 13:54
Wydłużono z 12 do 24 miesięcy, a więc do 18 kwietnia 2020 r., okres w którym mogą być stosowane druki recept odpowiadających wzorowi, jaki obowiązywał przed 18 kwietnia 2018 r. (przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept - Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436).

Ministerstwo Zdrowia tak postanowiło, bo znaczna część osób uprawnionych do wystawiania recept odpowiadającym wcześniejszemu wzorowi (niż ten określony w załącznikach nr 6 i 7 nowelizowanego rozporządzenia) wciąż dysponuje dużą liczbą druków recept zgodnych z wcześniejszym wzorem i oczekiwała umożliwienia wykorzystania tych druków przez dłuższy czas, niż pierwotnie było przewidziane.

Zamiana jest wprowadzona przede wszystkim z troski o pacjentów, gdyż istniało ryzyko, że nie zrealizują otrzymanych recept w aptekach ani punktach aptecznych, a będą zmuszeni do ponownego uzyskania recepty zgodnej z obwiązującymi wymogami.