Kto zajmie się profilaktyką stomatologiczną w Częstochowie

ms
18-04-2019, 07:46
W konkursie na podmiot leczniczy, który zorganizuje i przeprowadzi program „Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Częstochowy w zakresie zapobiegania próchnicy zębów na lata 2017 - 2021” wygrała Przychodnia Lekarska przy ul. Kopernika 45 w Częstochowie.

Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację programu w 2019 r., wyniesie: 134 tys. zł.

Wydatki poniesione na przeprowadzenie kampanii promocyjnej mogą wynieść maksymalnie do 1,50 zł (na jednego beneficjenta). 

Program w całości finansowany jest z budżetu Częstochowy.

Uczniowie skorzystają z programu profilaktycznego także w kolejnych latach (został przewidziany do 2021 r.). Projekt wraca do Częstochowy po kilku latach przerwy.

Program stomatologiczny zrealizuje przychodnia lekarska przy ul. Kopernika 45. Na podstawowe kontrole dzieci mogą liczyć w swoich szkołach, potrzebna będzie jedynie zgoda opiekunów, o którą apeluje naczelnik częstochowskiego Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska.

Adresaci świadczeń: uczniowie klas II szkół podstawowych z terenu Częstochowy (mieszkańcy tego miasta). Chodzi o dzieci, które  w roku szkolnym 2018/2019 nie zostały objęte badaniami. Planowana liczba uczestników programu ok.: 1600.

Planowana liczba dzieci objętych lakowaniem zębów przedtrzonowych i siódmych trzonowych – ok. 400.

Zakres programu:
Przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej obejmującej:
- rozpowszechnienie informacji o programie zdrowotnym (na stronie internetowej oraz w siedzibie realizatora),
- druk plakatów w formacie B2 według projektu przygotowanego przez Urząd Miasta Częstochowy oraz ich dystrybucja w szkołach,
- przygotowanie ulotek oraz rozprowadzenie ich m.in. w placówkach służby zdrowia, aptekach, autobusach, tramwajach, szkołach, na terenie parafii.

Edukacja zdrowotna rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli na spotkaniach w szkołach w zakresie ważności i konieczności okresowych badań stomatologicznych, nawyków żywieniowych i odpowiedniej higieny jamy ustnej. 

Uzyskanie zgody rodziców (opiekunów prawnych) dzieci na udział w programie wraz z ankietą dotyczącą udziału dzieci w profilaktyce stomatologicznej.

Przeprowadzenie badania przeglądowego jamy ustnej u dzieci klas II w celu określenia wskaźnika PUW dla zębów mlecznych i PUW dla zębów stałych.

Edukacja dzieci – nauka prawidłowej higieny jamy ustnej (zakup pasty, szczoteczki, kubeczka), w tym szczotkowania zębów.

Lakowanie zębów przedtrzonowych i siódmych trzonowych, które nie były zalakowane lub z których  lak wypadł.

Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym dzieci paszportu uśmiechu dziecka, w którym zapisane będą uwagi dotyczące ewentualnych problemów stomatologicznych u dziecka.

Termin realizacji programu: najpóźniej do 10 grudnia 2019 r.