Będą pieniądze na typowanie genetyczne szczepów klinicznych Acinetobacter baumanii

ms
15-04-2019, 11:25
Prof. Marta Wróblewska z Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej WUM oraz dr hab. Radosław Stachowiak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali wsparcie finansowe w postaci mikrograntu na badania wstępne – pisze na stronie WUM Anna Lisicka.

Środki, które przekażą naukowcom obie uczelnie zostaną przeznaczone na badania w ramach projektu „Typowanie genetyczne szczepów klinicznych Acinetobacter baumanii”.

Acinetobacter baumannii to oportunistyczna pałeczka Gram-ujemna wywołująca infekcje, których leczenie jest coraz trudniejsze z powodu narastającej lekoopomości tej bakterii. Coraz większa częstość zakażeń wywołanych przez wielolekooporne szczepy A. baumannii sprawia, że wykrycie źródła epidemii i ścieżek transmisji staje się priorytetem.

Tym celom służy typowanie genetyczne (genotypowanie) szczepów tego gatunku

W projekcie zaplanowano badania umożliwiające genotypowanie 25 szczepów klinicznych za pomocą dwóch metod: MLST i PFGE.

Wyniki badań molekularnych umożliwią ocenę różnorodności profili allelicznych szczepów A. baumannii, a w połączeniu z danymi klinicznymi pozwolą zidentyfikować źródła zakażeń i czynniki ryzyka wystąpienia epidemii.

Więcej: WUM