Zgoda na leczenie stomatologiczne dzieci. Jest, czy nie ma problemu?

ms
15-04-2019, 12:23
Świadczenia profilaktyczne, edukacja, będą się odbywały na zasadzie braku sprzeciwu rodziców, co innego leczenie – przypomniała sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w trakcie debaty nad przegłosowaną przez posłów ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Niezależnie od tego czy świadczenie jest udzielane w gabinecie stomatologicznym, przez lekarza rodzinnego, w szpitalu, przez stomatologa, czy w dentobusie - obowiązują takie same przepisy. Musi być zgoda. Jeżeli dziecko przyjdzie do gabinetu szkolnego bez rodzica, to może mieć tylko dokonane świadczenie profilaktyczne, natomiast bez żadnej interwencji, która wymagałaby zgodnie z ustawami zgody rodzica. Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami właśnie reguluje tę kwestię.

Świadczenia profilaktyczne, edukacja, będą się odbywały na zasadzie braku sprzeciwu rodziców. Jeżeli rodzice nie wyrażą sprzeciwu, w tym momencie mogą nastąpić działania profilaktyczne, promocyjne. Natomiast w przypadku jakiejkolwiek interwencji obowiązują przepisy ogólne, które mówią, że musi być zgoda rodzica. I każdorazowo oczywiście taka zgoda będzie. Czy to utrudni pracę np. w gabinecie stomatologicznym w szkole czy dentobusie? Będzie tak samo, jak w każdym innym gabinecie.

Jeśli lekarz stwierdzi, że jest potrzeba interwencji, to dziecko zostanie o tym poinformowane, zostanie o tym poinformowana pielęgniarka szkolna, bo tak z przepisów ustawy wynika, rodzic dowie się o tym, że dziecko wymaga udzielenia świadczenia zdrowotnego i wyrazi zgodę bądź też zdecyduje, że pójdzie do innego lekarza. Taka jest normalna i obowiązująca już od dłuższego czasu procedura.