Dekret z 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych przestanie obowiązywać

ms
02-04-2019, 07:45
Ministerstwo Zdrowia uważa, że dekret z 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno - dentystycznych nie ma racji bytu. chociażby z uwagi na fakt, że brak jest adresatów norm prawnych zawartych w przepisach sprzed ponad 70 lat. Pora zatem na zmiany.

Akt ten, chociaż formalnie nie został uchylony, to nie może być stosowany w praktyce – argumentuje Małgorzata Zadrożna, zastępca dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki MZ. Uważa ona, że w związku z tym decyzja o uchyleniu obowiązujących przepisów wymaga rozważenia.

- W Ministerstwie Zdrowia zostały podjęte działania mające na celu uregulowanie w sposób kompleksowy kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które nie są objęte dotychczas regulacjami ustawowymi w Polsce. Kwestia uwzględnienia przepisów uchylających wskazany akt prawny zostanie przeanalizowana w trakcie prac nad nowymi regulacjami – zapewnia Małgorzata Zadrożna.

Na problem ten swego czasu zwracał uwagę w serwisie infoDENT24.pl  dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech. Mówił on: wykonywanie zawodu medycznego i przepisy regulujące uprawnienia zawodowe techników dentystycznych, w dalszym ciągu są opartej na regulacjach dekretu z 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych. (Dz. U. z 22 marca 1947 r.) oraz rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 maja 1951 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień techników dentystycznych (Dz. U. nr 28 poz. 222).

Dekret ten dotyczył w większości osób przyuczonych do tego zawodu, polegającym na chałupniczym przekazywaniu wiadomości wykonywania prac protetycznych przez technika dentystycznego młodej osobie, która odbywała 3-4 letnią praktykę zawodową, podobną do przygotowania rzemieślniczego. Rzemieślnikiem jednak nie była, gdyż nie przechodziła procesu nauki, terminowania i wyzwalania na czeladnika. Technikiem dentystycznym we współczesnym rozumieniu była tylko z nazwy, gdyż nie ukończyła szkoły średniej w specjalności techniczno-dentystycznej.

Mimo upływu wielu lat i wprowadzenia nowoczesnych technologii, które wymagają interdyscyplinarnej wiedzy, opartej m.in. na: matematyce, fizyce, chemii, anatomii, informatyki, materiałoznawstwie, psychologii, ekonomii oraz zdolnościach plastycznych - przepisy dotyczące osób wykonujących prace protetyczne nie uległy zmianie.