MZ uruchamia stanowisko ds. kształcenia lekarzy dentystów

ms
28-03-2019, 08:06
Samodzielne stanowisko ds. kształcenia lekarzy dentystów być może rewolucją nie jest, jednak bez wątpienia taki krok można nazwać pierwszą jaskółką, dobrze byłoby, aby to nie okazała się jedyna jaskółka, gdyż ta wiosny nie uczyni.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało Naczelną Izbę Lekarską o utworzeniu w strukturach Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia – samodzielnego stanowiska ds. kształcenia lekarzy dentystów.

Komentarz ze strony KS NRL
Od dawna czyniliśmy starania o umiejscowienie w ramach Ministerstwa Zdrowia struktury odpowiedzialnej za koordynację prac legislacyjnych i zarządzania, mającą dbać o uwzględnienie w tych pracach specyfiki związanej z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności leczniczej przez lekarzy dentystów.

Choć ostateczna decyzja w tej sprawie różni się od poczynionych w zeszłym roku ustaleń, potraktować ją trzeba jako wstęp do zapewnienia sprawom stomatologicznym należytej promocji - czytamy w stanowisku Komisji Stomatologicznej NRL.