Opolski PCK będzie realizował program zapobiegania próchnicy

ms
29-03-2019, 12:13
Opolski Oddział Okręgowy PCK wygrał konkurs na Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania to 24,64 tys. zł.

Świadczenia skierowane są do dzieci 5-6-letnich, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Opola (oraz ich rodziców).

W ramach programu zaplanowane są:
- edukacja zdrowotna metodami odpowiednimi do wieku dzieci,
- prowadzenie nauki prawidłowej techniki szczotkowania zębów,
- przygotowanie dzieci do wizyt u stomatologa,
- przegląd uzębienia dzieci wraz z określeniem liczby ubytków próchnicowych, zębów przeznaczonych do ekstrakcji, usuniętych i zdrowych,
- przekazanie pisemnej informacji dla rodziców o stanie uzębienia ich dzieci,
- włączanie rodziców do działań profilaktycznych.

Pokrywane będą koszty:
- materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych,
- podstawowego sprzętu niezbędnego podczas prowadzonej edukacji,
- wynagrodzeń osób prowadzących edukację,
- wynagrodzenia lekarza dentysty,
- transportu środkami komunikacji publicznej osób prowadzących edukację,
- nagród dla dzieci biorących udział w konkursach,
- administracyjne i obsługi, poniesione podczas realizacji zadania (nieprzekraczające 10 proc. ogólnej kwoty środków wydatkowanych).

Realizacja zadania powinna nastąpić nie później niż do 15 listopada 2019 r.

W ramach przyznanych środków finansowych rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia umowy i związane bezpośrednio z realizacją zadania (nie przewiduje się refundacji wydatków zrealizowanych przed dniem zawarcia umowy).