WUM: szukają wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

kan
30-03-2019, 09:36
Pojawił się wakat na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wymagania kwalifikacyjne:
- dyplom lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terenie Polski, 
- umiejętność wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu przeddyplomowym (e-learning),
- biegła znajomość języka polskiego,
- biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty: 
- zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów, dyplomu nadania stopnia doktora, dyplomu specjalizacji, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (w przypadku gdy nie wynika to z przepisów),
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

Termin składania ofert: 5 kwietnia 2019 r.

Więcej: wum.edu.pl