Nadmiar środków dezynfekcyjnych zwiększa oporność bakterii

en
21-03-2019, 12:01
Stabilny, zróżnicowany mikrobiom w środowisku placówki medycznej może przeciwdziałać powstawaniu oporności bakterii na antybiotyki.

Austriaccy naukowcy z Institute of Environmental Biotechnology z Graz University of Technology postanowili sprawdzić czy sposoby czyszczenia (środki dezynfekcyjne) wpływają na powstawanie oporności bakterii. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z  Medical University of Graz.

Porównano mikrobiom i rezystom (czyli wszystkie bytujące mikroorganizmy oraz rezerwuar bakterii opornych na antybiotyki) na oddziale intensywnej terapii w University Hospital Graz z pomieszczeniami typu clean-room w ośrodku opracowującym technologie lotnicze i kosmiczne oraz z budynkami prywatnymi i publicznymi.  Wyniki analizy wykazują, że różnorodność mikrobiologiczna maleje w rejonach o wysokim poziomie higieny, natomiast różnorodność opornych drobnoustrojów się zwiększa.

- Środowisko pomieszczeń o szczególnych rygorach czystości i kontroli mikrobiologicznej, takie jak oddział intensywnej terapii oraz wykorzystywane przez przemysł komory "clean rooms" ma wysoki procent mikroorganizmów opornych na antybiotyki, co sprzyja rozwojowi patogeniczności - podsumował wnioski płynące z analizy dr. Alexander Mahnert, dyrektor naukowy Institute of Environmental Biotechnology.

Częste wietrzenie, rośliny doniczkowe, celowe wykorzystywanie korzystnych mikroorganizmów oraz ograniczenie stosowania środków dezynfekcyjnych - to podstawowe metody utrzymywania i zwiększania różnorodności bakterii, twierdzą naukowcy.

Badacze pracują nad wdrożeniem biotechnologicznych rozwiązań, które pomogą kształtować mikrobiologiczną różnorodność. 

Więcej:   Nature Communications

hcc On-line

Retransmisja sesji:

System kształcenia kadr medycznych w Polsce