NFZ w Gdańsku: wycena punktów

smn
19-03-2019, 09:11
NFZ Pomorski OW poinformował o cenie oczekiwanej w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne.

NFZ Pomorski OW ogłosił cenę oczekiwaną i kalkulację wysokości etatu przeliczeniowego dla postępowań w trybie konkursu ofert na leczenie stomatologiczne.

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne 
Wielkość etatu przeliczeniowego: 12 000 pkt
Cena oczekiwana za 1 pkt.: 1,00 zł
Czas pracy: proporcjonalnie do liczby punktów przyznanych na miesiąc, tj. przy 12 000 punktach nie mniej niż 24 godz. tygodniowo; udzielanie świadczeń przez nie mniej niż 4 dni w tygodniu po 6 godzin, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.
Wielkość etatu przeliczeniowego: 12 000 pkt
Cena oczekiwana za 1 pkt.: 1,05 zł
Czas pracy: proporcjonalnie do liczby punktów przyznanych na miesiąc, tj. przy 12 000 punktach nie mniej niż 24 godz. tygodniowo; udzielanie świadczeń przez nie mniej niż 4 dni w tygodniu po 6 godzin, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych do godz. 18.00.

Więcej: nfz-gdansk.pl