Konsultanci w ochronie zdrowia o korzyściach od 388,74 zł

ms
13-03-2019, 08:35
Konsultant w ochronie zdrowia ma składać organowi powołującemu oświadczenie zawierające informacje o korzyściach o wartości wyższej niż 388,74 zł, w tym o wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z funkcją konsultanta, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające.

388,74 zł obowiązujące w 2019 r. wynika z faktu waloryzacji kwoty bazowej o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3 proc.

(art. 8d ustawy z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890 i z 2018 r. poz. 1669).