Jak to jest z płaceniem protetykowi

ms
08-03-2019, 10:28
Z uwagi na komentarze, które pojawiły się po publikacji materiału „Ile dentysta powinien płacić protetykowi?” jego autor dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej chciałby zwrócić uwagę na rozliczenia finansowe jakie występowały pomiędzy lekarzem dentystą, a technikiem dentystycznym w okresie funkcjonowania Kas Chorych. Skąd taki pomysł?

Na podstawie wykazu zleconych podstawowych świadczeń stomatologicznych z 10 lutego 1999 r. wynika, że za wykonanie protezy całkowitej górnej, wykonawca techniczny otrzymywał 100 zł, zaś lekarz dentysta 90 zł.

Czytaj: „Ile dentysta powinien płacić protetykowi?”

Cenę jednostkową za jeden punkt określono na 0,06 zł, zaś liczba punktów wynosiła 1500, co stanowiło 52,63 proc. wartości protezy całkowitej.

W ciągu dwudziestu lat relacje procentowe podziału kosztów wykonania pracy zmieniły się na niekorzyść protetyka techniki dentystycznej z 52,63 proc. na ok. 30 proc.

Wartość 30 proc. kwoty za techniczne wykonanie prac protetycznych, prawdopodobnie było rezultatem pisma „Aktualności Centrali NFZ ” z 28 marca 2008 r., podpisanego przez ówczesnego prezesa NFZ, Jacka Paszkiewicza, w którym zostały zawarte przykłady rozliczenia kwoty za świadczenie protetyczne w umowie zawartej ze świadczeniodawcą (technikiem dentystycznym), w którym wycena wykonania protezy całkowitej wynosiła 150 zł.

Należy również zaznaczyć, że z treści zarządzenia Nr 64/2007/DSOZ prezesa NFZ z 20 września 2007 r. (ze zmianami) nie wynikało, iż świadczeniodawca zobowiązany jest płacić technikowi dentystycznemu po 150 zł za pracę protetyczną, gdyż wartość ta jest uzależniona od stopnia trudności wykonanej roboty oraz od rodzaju użytego materiału.

Wycena przykładowych robót