Prawidłowe leczenie zęba okazało się nieprawidłowe

ms
05-03-2019, 12:10
Dentysta w Karagandzie (Kazachstan) leczył ząb kanałowo: stosował znieczulenie miejscowe, czyścił kanały, zakładał tymczasowe wypełnienie, na koniec wykonał zdjęcie rentgenowskie, które - według lekarza - wykazało, że leczenie zakończyło się sukcesem.

Pacjentka, gdy ustało działanie znieczulenia, zaczęła odczuwać uporczywy ból, zwróciła się do innego dentysty, aby ten zbadał przyczynę dolegliwości. Jeszcze raz wykonano zdjęcie rtg, które wykazało, że w kanale zębowym pozostała igła, a same kanały nie zostały całkowicie oczyszczone.

Pacjentka zwróciła się do sprawcy nieudanego zabiegu o pieniądze tytułem odszkodowania za poniesione koszty dodatkowego leczenia oraz o zadośćuczynienie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu. Swoje roszczenia oceniła odpowiednio na 40 tys. tenge i 240 tys. tenge (co odpowiada kwotom 106 i 640 USD). Strony zawarły ugodę. W związku z tym kobieta zgodziła się na zmniejszenie żądań do kwoty 90 tys. tenge (240 USD). 

Na polskie warunki niewiele, ale przeciętne wynagrodzenie w Kazachstanie to ok. 150 tys. tenge.