Świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym: interesująca statystyka

ms
13-03-2019, 07:59
Powszechnie znany jest niedostatek świadczeń ogólnostomatologicznych w znieczuleniu ogólnym, na które oczekują pacjenci w długich kolejkach. Tego typu świadczeń w skali kraju realizuje się w skali roku 19 – 20 tys. (tak było w 2017 r.).

Statystyka, obejmująca świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym, zawiera kilka nieoczekiwanych rezultatów. Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności najwyższa była w woj. podkarpackim (2,03), na drugiej pozycji pod tym względem znajdowało się woj. warmińsko – mazurskie (1,30), ale w tym woj. zrealizowano niecałą jedną wizytę na 1 tys. mieszkańców, co daje w skali kraju dopiero przedostatnią pozycję (ostatnie miejsce zajmowało mazowieckie (0,74).

Najwięcej wizyt w podziale na województwa zrealizowano w 2017 r. na Dolnym Śląsku (2,6 tys.), podczas gdy w województwie tym liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności (0,48) dawała zaledwie 11 pozycję.

Oczywiście cała statystyka dotyczy świadczeń realizowanych w ramach NFZ.