Skierowania w formie papierowej: do kiedy?

ms
27-02-2019, 07:36
Prezydium NRL przypomina, że pomimo określenia w projekcie terminu wejścia w życie rozporządzenia na 1 kwietnia 2019 r. - w mocy pozostaje ustawowo określona data, do której można wstawiać skierowania w formie papierowej. Jest to 31 grudnia 2020 r.

Dotychczas uprawnienie do wystawiania skierowań w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. wynikało z przepisu art.56 ust.3 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Przepis ten jednak utraci moc 1 kwietnia 2019 r. Zostanie on zastąpiony z tym samym dniem przez analogiczny przepis art.12 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018.2429).