Pomorski NFZ: 2,29 proc. wydatków - na stomatologię

ms
25-02-2019, 09:05
OW NFZ w Gdańsku wydatkował na świadczenia w 2018 r. niemal 6 mld zł. Z tej kwoty na leczenie stomatologiczne wyłożono 112 mln zł.

Według planów sprzed roku wydatki te miały wynieść 119 mln zł. Przyjmując nawet, że w statystyce za 2018 r. wykonanie planu stanowi 99 proc. założonych wielkości, to ostateczne wielkości niewiele się zmienią.

Z dużym prawdopodobieństwem założyć zatem można, że udział procentowy wydatków na stomatologię w 2018 r. wyniesie 2,29 proc. To mniej nie tylko wobec planów na 2018 r. (2,64 proc.), ale także wobec tego udziału z 2017 r. (2,49 proc.).

Na Pomorzu najwięcej (2,5 mld zł) kosztowały wydatki na leczenie szpitalne. Ponad 676 mln zł przeznaczono na POZ, AOS kosztowała ponad 310 mln zł. Na refundację leków pomorski NFZ przeznaczył ponad 530 mln zł, na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień - 181 mln zł, na rehabilitację - ponad 133 mln zł, a na leczenie stomatologiczne - 112 mln.

Budżet pomorskiego NFZ na 2019 r. to ponad 5 mld zł.