Bez rejestracji online trudno walczyć o pacjenta

ms
18-02-2019, 08:35
60,9 proc. ankietowanych pacjentów chciałoby się zapisywać do lekarza, lekarza dentysty online – wynika z badań zrealizowanych pod koniec grudnia 2018 r. przez firmę BioStat.

Obecnie, ze względu na brak możliwości umawiania wizyt przez internet, pacjenci korzystają z rejestracji telefonicznej – prawie połowa ankietowanych. Wybór tej formy zapisu jest niezależny od wieku badanego.

Spośród ankietowanych 32,1 proc. nadal chce pozostać przy rejestracji telefonicznej. Na wizytę osobiście rejestruje się tylko kilka procent badanych.

Pacjenci oczekują przypomnień o wizycie
Aż 60,8 proc. respondentów nie otrzymało przypomnienia o wizycie, choć ułatwienie to jest z pewnością cenione przez pacjentów. Potwierdzeniem tego jest wysoki odsetek osób, które chciałyby otrzymać SMS z terminem następnej wizyty (70,8 proc.). Badani, którzy otrzymali przypomnienie o wizycie, w większość otrzymali go właśnie w formie SMS.

EDM coraz popularniejsza
Niemal połowa badanych, zapytana o sposób sporządzenia dokumentacji medycznej w gabinecie lekarskim, odpowiedziała, że specjalista przygotował dokumenty w formie elektronicznej. Wprowadzanie zmian, które przenoszą pracę nad dokumentacja medyczną do komputera, wpływa pozytywnie na ocenę pracy lekarzy wśród pacjentów. Respondenci, oceniając pracę lekarza, najczęściej stwierdzili, że poświęcił on odpowiednio dużo czasu na dokumentację, rozmowę i badanie.

e-recepty w powijakach
Mimo iż lekarze zaopatrują się w nowoczesne oprogramowanie medyczne, wspierające ich codzienną pracę, zaledwie 1,8 proc pacjentów otrzymuje recepty elektroniczne. Z drugiej strony, szybkość przepływu informacji w formie elektronicznej i dostęp do danych pozwala specjalistom na szybkie wypisywanie recept. Dzięki nim aż 2/3 respondentów zostało poproszone tylko o potwierdzenie swoich danych, aby móc otrzymać receptę, a 14,9 proc. musiała podać wszystkie dane.

Papierowe zwolnienie króluje
Nieco mniejszym problemem są zwolnienia lekarskie. Wprowadzenie e-zwolnień sprawia jednak wiele kłopotu lekarzom, którzy nadal drukują zwolnienia lekarskie i przekazują je pacjentom. Badanych, którzy otrzymali papierowy dokument, było aż 82,2 proc. (łączny odsetek osób, które otrzymały zwolnienie wypisane odręcznie lub wydrukowane przez lekarza bądź asystenta medycznego bądź recepcjonistę).

Badanie zrealizował BioStat 20 grudnia 2018 – 27 grudnia 2018 r. na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 1000 respondentów.