Czas oczekiwania na świadczenia stomatologiczne

ms
18-02-2019, 08:02
Czas oczekiwania na świadczenia stomatologiczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w okresie grudzień – styczeń 2018/19 r. nieco się wydłużył, ale także nieco się skrócił w porównaniu z kwietniem – majem 2018 r. (to zależy od rodzaju leczenia) – wynika z barometru Watch Health Center.

Najdłużej przyszło czekać pacjentom na leczenie aparatem ortodontycznym 11,6 miesiąca (7,0 miesięcy w połowie 2018 r.) oraz na wizytę u ortodonty 10,4 miesiąca (11,7 miesiąca). 

Jeśli chodzi o średni czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r., to stomatologia z wynikiem 8,2 miesiąca zajmuje trzecią pozycję po endokrynologii 11,6 miesiąca oraz po ortopedii i traumatologii narządu ruchu 10,9 miesiąca.  

Twórcy barometru piszą, że jednym z najbardziej niesprawiedliwych ograniczeń jest leczenie aparatem ortodontycznym dzieci. Mimo, iż NFZ przewiduje możliwość bezpłatnego leczenia ortodontycznego u dzieci, nakłada na finansowanie tego rodzaju świadczenia limit wiekowy do 12 lat.

Na samą tylko wizytę u ortodonty 8-letnie dziecko z wadą zgryzu czeka średnio 10,4 miesiąca.

W stosunku do danych z kwietnia i maja 2018 r. zaobserwowano nieznaczne polepszenie czasu oczekiwania, o 1,3 miesiąca.

Długi czas oczekiwania na to podstawowe świadczenie powoduje, że ciężko jest rodzicom zadbać o prawidłowy stan uzębienia dzieci. Wizyta u specjalisty jest dopiero pierwszym z elementów leczenia ortodontycznego.

Drugim, zazwyczaj płatnym etapem, jest wykonanie zdjęcia panoramicznego, które ukazuje wadę wymagającą leczenia.

Kolejnym etapem, w przypadku stwierdzenia krzywego zgryzu, powinno być leczenie ruchomym aparatem ortodontycznym, jednak i tu rodzice muszą uzbroić się w cierpliwość.

Na rozpoczęcie leczenia ruchomym aparatem ortodontycznym czeka się średnio 11,5 miesiąca. Dodatkowo w okresie od 12 do 13 roku życia bezpłatne leczenie ortodontyczne obejmuje tylko koszty leczenia retencyjnego.

Często zdarza się, że leczenie aparatem ortodontycznym zgryzu przedłuża się i w przypadku 8-letniego dziecka, przy długich czasach oczekiwania na świadczenia, można nie zdążyć do 12 roku życia z zakończeniem leczenia.

Rodzice zmuszeni są więc ponosić koszty leczenia we własnym zakresie. Analizując etapowość czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia aparatem ortodontycznym ruchomym, łączny czas oczekiwania wynosi średnio 22 miesięcy.