Doraźna pomoc stomatologiczna w Płocku: porzućcie nadzieję

ms
18-02-2019, 09:47
Jak już pisaliśmy, Łukasz Chrobot, radny Rady Płocka zaapelował o przeanalizowanie możliwości zorganizowania pogotowia stomatologicznego w ramach działalności miejskiej spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Apel doczekał się reakcji.

Władze miasta odpowiedziały na to pytanie, informując, że Zarząd Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej zapewnił, iż wystąpi do NFZ o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, które pozwoliłyby na utworzenie i prowadzenie nocnej i świątecznej opieki stomatologicznej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi NFZ - płocki ZOZ rozpocznie działalność w zakresie udzielania świadczeń stomatologicznych.

Nie rozpocznie, bo z NFZ przyszła taka oto odpowiedź: obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2022 r., najbliższy konkurs na tę usługę ogłosimy w I połowie 2022 r.

Sytuacja jest zatem taka, po likwidacji lecznicy przy ulicy Czwartaków 4, gdzie była świadczona pomoc doraźna - mieszkańcy Płocka muszą  korzystać z punktów poza miastem (najbliższy mieści się w Sikorzu - 14 km od miasta).