Prof. Piotr Ponikowski nowym rektorem UM we Wrocławiu

kan
14-02-2019, 15:58
Nowym rektorem UM we Wrocławiu jest od 14 lutego 2019 r. prof. Piotr Ponikowski, kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym umożliwiła powołanie na stanowisko rektora wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego kardiologa prof. Piotra Ponikowskiego, który dotychczas pełnił funkcje prorektora ds. nauki.

Po zawieszeniu prof. Marka Ziętka w grudniu 2018 r. – jego obowiązki pełniła prof. Halina Grajeta. Stosowna uchwała Senatu UM weszła w życie 18 stycznia 2019 r.

Przypomnijmy, że prof. dr hab. Marek Ziętek został zawieszony w pełnieniu funkcji rektora UM we Wrocławiu, w związku z postępowaniem prokuratorskim prowadzonym w sprawie Data Techno Park.

Rektor UM we Wrocławiu oraz prezes spółki Data Techno Park Marek G. usłyszeli zarzuty w śledztwie katowickiej delegatury ABW, które prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Rektorowi zarzucono, że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i przekroczył uprawnienia, działając w porozumieniu z Markiem G. dla osiągnięcia korzyści majątkowej - prawie 2 mln zł. Według śledczych, obaj narazili uczelnię i spółkę Data Techno Park na straty ponad 4,2 mln zł.