Myślenice: program profilaktyki próchnicy nominowany

ms
12-02-2019, 07:35
„Program profilaktyki próchnicy na terenie powiatu myślenickiego” został nominowany do II etapu konkursu „Zdrowy Samorząd”, organizowanego po raz drugi przez portalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia.

Od wielu lat powiat realizuje program profilaktyki próchnicy. Mogą z niego korzystać dzieci i młodzież z wszystkich gmin na terenie powiatu. Program posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Z uwagi na zadawalające efekty, zbudowane zaplecze w postaci gabinetów stomatologicznych - program ten jest podstawowym programem profilaktycznym, który będzie realizowany przez kolejne lata.

Realizacja programu jest możliwa dzięki gabinetom dentystycznym w 10 szkołach na terenie powiatu (9 z nich zostało wyposażonych w ramach pozyskanych przez powiat środków z Funduszu Norweskiego w 2009 r.). Od chwili zakończenia projektu, czyli od roku 2011 program profilaktyki próchnicy w całości finansowany jest w ramach budżetu powiatu myślenickiego.

Na obszarze myślenickim od lat prowadzony jest program profilaktyki próchnicy, który przynosi bardzo obiecujące rezultaty. Od 2009 r. wskaźnik występowania próchnicy wśród dzieci objętych programem znacząco się obniżył - na początku wynosił ponad 7, natomiast już w 2015 r. wskaźnik, określający liczbę zębów dotkniętych próchnicą spadł do nieco ponad 3.

*** 
Głównym celem konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób. Z 179 programów, przedstawionych przez 82 samorządy nominowano 30 programów, w tym myślenicki. Będą one oceniane przez radę konsultacyjną konkursu.

Jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl. dzięki głosom oddanym przez internautów. W 2018 r. internauci największą liczbą głosów wybrali powiat myślenicki jako najbardziej „prozdrowotny” samorząd.