PES: periodontologia 18 marca

ms
04-02-2019, 07:45
W terminarzu wiosennej sesji Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych brakowało periodontologii, teraz już wiadomo, że PES z tego zakresu odbędzie się 18 marca 2019 r.

Osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego zostaną powiadomione o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie, za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu.

Uwaga: terminy egzaminów testowych mogą ulec zmianie.

Pełna lisa PES w sesji wiosennej 2019 r.