Cały tydzień bardzo bliskich spotkań ze stomatologią praktyczną

ms
28-01-2019, 08:24
Nauka przydatna dla lekarza dentysty powinna dać się z powodzeniem wdrożyć w gabinecie stomatologicznym – i taki jest cel główny XV Forum Stomatologii Praktycznej Krynica Zdrój.

XV Forum Stomatologii Praktycznej Krynica Zdrój jest niepowtarzalnym wydarzeniem na mapie konferencji dedykowanych lekarzom dentystom także dlatego, że trwa cały tydzień (od 24 lutego do 3 marca 2019 r.). Przez ten czas uczestnicy Forum uzyskają gruntowną wiedzę, i co ważniejsze praktyczne umiejętności, aby dzięki nim mogli wprowadzić do codziennej praktyki nowe procedury, natomiast tym już realizowanym - nadać wyższy poziom.

Zajęcia odbywać się będą: od 25 lutego 2019 r. do 2 marca 2019 r. w godzinach 16.00 – 20.30 w Hotelu Jagiellonka.

Siedem dni intensywnego treningu z warsztatami, seminariami, wykładami to nie wszystko. Zajęcia merytoryczne uzupełnione będą o siedem dni interesujących wydarzeń towarzyszących, obejmujących m.in. wycieczkę na Słowację (Bardejów) oraz poznanie największych atrakcji ziemi sądeckiej (dolina Popradu, Stary Sącz, Nowy Sącz).

Wykłady: Hotel Jagiellonka w Krynicy-Zdrój, ul. Piłsudskiego 24.

Informacje: Maria Kleinrok, tel. 601077942; Janusz Kleinrok, tel. 601244319

Więcej: Forum-stomatologii praktycznej 

Zgłoszeniaeurodens.pl

Program i wykładowcy Forum 

dr hab. n. med. Leopold Wagner
Zastosowanie włókien sztucznych w różnych dziedzinach stomatologii.
* Rodzaje włókien sztucznych stosowanych w stomatologii.
* Stabilizacja rozchwianych zębów – rodzaje włókien i metody ich stosowania.
* Zastosowanie włókien sztucznych do wzmocnienia konstrukcji protetycznych:
- zasady preparacji,
- wybór metody wykonania – bezpośrednio w jamie ustnej czy na modelu gipsowym,
- rodzaje retainerów,
- zasady ułożenia włókien w odcinku przednim oraz zębów trzonowych i przedtrzonowych,
- tworzenie „czapeczki” pod koronę kompozytową,
- mosty tymczasowe,
- płyty protez częściowych i całkowitych,
- naprawy uzupełnień stałych i ruchomych.
* Zastosowanie włókien sztucznych w ortodoncji:
- wzmocnienie ruchomych aparatów ortodontycznych,
- retainery ortodontyczne.
* Zastosowanie włókien sztucznych w stomatologii zachowawczej i endodoncji:
- wzmocnienie rozległej odbudowy klasy II,
- wypełnianie kanałów korzeniowych,
- odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym - fabryczne i indywidualnie kształtowane wkłady koronowo-korzeniowe.
* Wykorzystanie usuniętego zęba w moście kompozytowym wzmocnionym włóknem sztucznym.
* Problemy i niepowodzenia związane ze stosowaniem włókien sztucznych.

dr n. med. Michał Ganowicz
Modelowanie uśmiechu, czyli przepis na zmianę wyglądu zębów pacjentów.
Pacjenci często czują skrępowanie z powodu swoich zębów. Czasami przeszkadza im kolor, kształt, nieprawidłowe ułożenie, brzydkie wypełnienie, a czasami odłamany brzeg sieczny.
Wiele takich przypadków można w prosty sposób rozwiązać wykorzystując materiały kompozytowe.
Odpowiednie ukształtowanie powierzchni wargowych zębów ma wpływ na to czy ząb wygląda na szerszy lub węższy. Kolor kompozytu wcale nie jest najważniejszy.
Uczestnicy seminarium:
- dowiedz się jak w prosty sposób poprawić uśmiech pacjentów,
- zapoznają się z zasadami estetyki uśmiechu,
- nauczą się jak za pomocą modyfikacji powierzchni wargowych optycznie zmieniać zęby,
- sprawdzą jak wykonać charakteryzację zębów.
- zobaczą jakie narzędzia sprawdzą się w praktyce i jak perfekcyjnie wypolerować wypełnienie,
- przypomną sobie dlaczego prawidłowa okluzja jest ważna dla trwałości wypełnień.

dr n. med. Agnieszka Pacyk
Meandry stomatologii adhezyjnej – codzienne wybory, aktualne procedury, czyli „update” dentysty
Systemy wiążące:
- Kryteria wyboru czyli etch&rinse czy self etch, (1 czy 2 -buteleczkowe)
- Wskazania dla total etch
- Wskazania dla self etch
- Jak preparować adhezyjnie tkanki ?
- VIII generacja czyli uniwersalne bondy
- Co to jest super zębina ?
- Co to znaczy dobry wytrawiacz?
- Techniki aplikacji czyli dowiesz się jak to robić prawidłowo
- Suszenie bondów czyli etch&dry
- Bondy w naprawie wypełnień kompozytowych w jamie ustnej czyli jak przygotować wypełnienie kompozytowe do naprawy/ uszczelnienia
- Bondy w naprawie uzupełnień ceramicznych  w jamie ustnej czyli jak naprawiać różne rodzaje ceramiki
- Nadwrażliwość szyjek zębowych / obnażone korzenie – jak eliminować dolegliwości , jak chronić przed próchnicą

dr n. med. Iwona Kuroń-Opalińska
Bonding- nowa moda w stomatologii czy rutynowa procedura stomatologiczna.
- Definicja bondingu czyli internet kontra wiedza  stomatologiczna
- Wskazania do zabiegu bondingu- od korekty jednego  zęba do przebudowy zwarcia.
- Ewentualne przeciwskazania i zalecenia pozabiegowe dla pacjentów.
- Procedura bondingu
- Przypadki kliniczne z własnej praktyki

dr n. med. Michał Bednarski
„Jednopilnikowy system WaveOne GOLD i obturatory GuttaCore – innowacja w efektywnym opracowaniu kanałów oraz w trójwymiarowej obturacji”
Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym rozpocząć pracę narzędziami maszynowymi.
Porusza praktyczne aspekty procedury endodontycznej z użyciem jednopilnikowego systemu narzędzi do pracy w trybie oscylacyjnym WaveOne GOLD, a także pilników: WaveOne Gold Glider oraz Protaper SX/XA.
Zastosowanie maszynowych narzędzi niklowo – tytanowych na zawsze zmieniło technikę opracowania kanałów korzeniowych.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną skuteczne procedury leczenia endodontycznego z zastosowaniem systemu WaveOne GOLD oraz trójwymiarowej obturacji GuttaCore.

Wojciech Wilk
Stomatologia holistyczna. Fikcja czy realne szansa na zwiększenie zakresu usług ?
1. Osiągnięcia współczesnej medycyny i stomatologii.
2. Choroby cywilizacyjne - próchnica
3. Wpływ genów na stan zdrowia.
4. Niedobory składników odżywczych a zdrowie jamy ustnej.
5. Gdzie zaczyna się zdrowi ?
6. Mikrobiom jelitowy.
7. Kapilary - autostrada życia.
8. Odżywianie organizmu na poziomie komórkowym.
9. Oczyszczanie organizmu oraz przywracanie równowagi kwasowo - zasadowej.
10. Konsultacje dietetyczne w gabinecie stomatologicznym – dodatkowa usługa ?
11. Higiena jamy ustnej.

hig. stom. Mariola Zubert
„Koferdam – czy to trudne?”
Przedstawienie wskazań do stosowania koferdamu i jego zalet
Omówienie i prezentacja poszczególnych elementów zestawu koferdamu – rodzajów i zastosowania kleszczy, dziurkaczy, ramek, klamer, szablonów, separatorów (gumki Wedjets i kliny TDV) oraz gum
Zasady bezpieczeństwa przy pracy z koferdamem – zabezpieczanie i sterylizacja klamer
Przygotowanie koferdamu do pracy krok po kroku
Omówienie trzech metod zakładania koferdamu
Zasady uszczelniania koferdamu – ligatury i płynny koferdam
Koferdam bez klamer – zasady podklejania klejem tkankowym
Przegląd przykładów zastosowania koferdamu m.in.  w leczeniu zachowawczym, endodoncji, stomatologii estetycznej.

Warsztat:
Praktyczne ćwiczenia z zakładania koferdamu poszczególnymi metodami – od samodzielnego przygotowania koferdamu do pracy do prawidłowego zdjęcia koferdamu

mgr Norbert Murdza -  radca prawny, wspólnik w CRU Kancelarii Radców Prawnych spółka partnerska w Lublinie
Praktycznie o RODO u lekarza dentysty
Celem szkolenia jest przekazanie lekarzom dentystom praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych  określonych w RODO w zakresie prowadzonej praktyki lekarskiej.
Co to jest RODO ?
Materialny zakres stosowania RODO.
Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych (czym są dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, administrator, procesor).
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Etapy wdrażania RODO w gabinecie z uwzględnieniem specyfiki wykonywania zawodu lekarza dentysty.
Realizacja obowiązku informacyjnego w stosunku do pacjenta.
Uprawnienia pacjenta w zakresie przetwarzania jego danych.
Obowiązki gabinetu jako administratora danych (wymagana dokumentacja, sposób jej przechowywania, okres przechowywania).
Przetwarzanie danych w imieniu gabinetu jako administratora przez inne osoby (protetyk, technik dentystyczny).
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Efekty szkolenia
Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Uzyskanie wiedzy, jak dostosować się do nowych przepisów.
Umiejętność wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z danymi osobowymi.
Umiejętność współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych.