Nocna opieka stomatologiczna w Płocku. Będzie, jak będzie.

ms
28-01-2019, 12:53
Łukasz Chrobot, radny Rady Płocka apeluje o przeanalizowanie możliwości zorganizowania pogotowia stomatologicznego w ramach działalności miejskiej spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Radny Łukasz Chrobot uważa w interpelacji, że stomatologiczna pomoc doraźna mogłaby być prowadzona przez miejską spółkę Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. np. w budynku przychodni przy ul. Miodowej.

Autor interpelacji przypomina, że dotychczas punkt, świadczący stomatologiczną pomoc doraźną, funkcjonował w Płocku w budynku przy ulicy Czwartaków 4. Po jego likwidacji, w razie wystąpienia takiej konieczności, mieszkańcy Płocka muszą  korzystać z punktów poza miastem (najbliższy mieści się w Sikorzu - 14 km od miasta).

Interpelacja ta była odpowiedzią na liczne głosy mieszkańców, którzy ze względu na brak prywatnych środków transportu nie mieli możliwości, bądź mieli utrudnioną możliwość dotarcia do pogotowia stomatologicznego.

Władze miasta odpowiedziały na to pytanie, informując, że Zarząd Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej zapewnił, iż wystąpi do NFZ o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, które pozwoliłyby na utworzenie i prowadzenie nocnej i świątecznej opieki stomatologicznej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi NFZ - Płocki ZOZ rozpocznie działalność w zakresie udzielania świadczeń stomatologicznych.