NFZ w Opolu: konkurs na świadczenie usług stomatologicznych dla dzieci

ms
27-01-2019, 09:46
OW NFZ w Opolu ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia na terenie gminy Brzeg.

Cena oczekiwana: 1,10 zł
Obszar:  teren gminy Brzeg
Wartość zamówienia: 148,5 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 kwietnia do 31 rudnia 2019 r.
Okres obowiązywania umowy: do 30 czerwca 2022 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:
Ogłoszenie postępowania:
24 stycznia 2019 r.
Składanie ofert: do 7 lutego 2019 r.
Otwarcie ofert: 11 lutego 2019 r. godz. 9.00, Opolski OW NFZ Głogowska 37 Opole
Rozstrzygnięcie postępowania: 25 lutego 2019 r.