Prof. Halina Grajeta p.o. rektora UM we Wrocławiu

ms
20-01-2019, 08:26
Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zadecydował, że obowiązki rektora tej uczelni (po tym jak funkcję tę przestał piastować prof. Marek Ziętek) realizować będzie prof. Halina Grajeta.

Stosowna uchwała Senatu UM weszła w życie 18 stycznia 2019 r.

Prof. Halina Grajeta  jest dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.

Przypomnijmy, że prof. dr hab. Marek Ziętek został zawieszony w pełnieniu funkcji rektora UM we Wrocławiu, w związku z postępowaniem prokuratorskim prowadzonym w sprawie Data Techno Park.

Rektor UM we Wrocławiu oraz prezes spółki Data Techno Park Marek G. usłyszeli zarzuty w śledztwie katowickiej delegatury ABW, które prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Rektorowi zarzucono, że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i przekroczył uprawnienia, działając w porozumieniu z Markiem G. dla osiągnięcia korzyści majątkowej - prawie 2 mln zł. Według śledczych, obaj narazili uczelnię i spółkę Data Techno Park na straty ponad 4,2 mln zł.

Prof. Marek Ziętek wydał w związku z zaistniałą sytuacją oświadczenie:

Czuję się zobowiązany do przekazania informacji o tym, że w toku prowadzonego przez prokuraturę w Katowicach od kilku lat śledztwa, zostałem wezwany na przesłuchanie w sprawie Data Techno Park.

Został mi postawiony zarzut działania na szkodę UM. Prokurator, który prowadzi sprawę zawiesił mnie w pełnieniu funkcji rektora, na co złożyłem zażalenie.

Jednocześnie oświadczam, że każdą decyzję w kwestii Data Techno Park podejmowałem na podstawie dostępnych w tamtym czasie wycen ekonomicznych i przedstawionych mi opinii prawnych. Za każdym razem miałem na względzie tylko i wyłącznie dobro Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Liczę, że analizowane już wielokrotnie dowody zostaną przez sąd merytorycznie rozpatrzone i wyrok lub umorzenie ostatecznie zakończy postępowanie i spekulacje w tej sprawie.