Kwidzyn: miejsce pracy dla stomatologa w Zakładzie Karnym

en
16-01-2019, 10:00
Dyrekcja Zakładu Karnego w Kwidzyniu szuka opieki stomatologicznej dla osadzonych. Umowa ma być zawarta na okres od lutego do 31 maja 2019 r.

Lekarz stomatolog ma przyjmować więźniów w ambulatorium ZK.
Planowany miesięczny czas pracy - 37 godzin, planowana liczba konsultacji w ciągu 1 godz. – 4 osadzonych.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu.

W konkursie mogą wziąć udział świadczeniodawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,
- posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Zakładzie Karnym w Kwidzynie pod nr telefonu 55 645 89 15.

Termin składania ofert: 21 stycznia 2019 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi  21 stycznia 2019 r. o godz. 12:05 w Ambulatorium Zakładu Karnego w Kwidzynie.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie www.sw.gov.pl

Więcej: sw.gov.pl