Liczba dentystów w stosunku do liczby ludności: Polska czerwoną latarnią

ms
15-01-2019, 10:32
Zastanawiająca jest statystyka Eurostatu, dotycząca liczby dentystów przypadająca na 100 tys. ludności. W tym zestawieniu Polska jest zdecydowanie na końcu stawki analizowanych państw (głównie UE).

Na 100 tys. osób tylko 33,3 lekarzy dentystów pracuje w Polsce – podaje Eurostat opierając się na danych z 2016 r., aczkolwiek wskaźniki te nie zmieniają się znacząco z roku na rok. Na liście tej poniżej Polski nie ma już żadnego państwa. Można się spierać czy baza pracujących w Polsce lekarzy dentystów, wyliczona na 12,6 tys., nie jest nazbyt zaniżona, ale podobny algorytm zastosowano dla innych krajów. Eurostat podaje, że – co do zasady – uwzględniał liczbę osób czynnych zawodowo, a nie tych, którzy mają prawo wykonywania zawodu.

Na czele statystyki znalazła się Grecja ze współczynnikiem 122,7 lekarzy dentystów, za nią Bułgaria 112,4, Litwa 97,2 oraz Portugalia 95,6.