Łukasz Jeżewski z PUM wśród najlepszych studentów

ms
11-01-2019, 11:57
Łukasz Jeżewski, student kierunku lekarsko - dentystycznego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie został stypendystą programu wspierających najzdolniejszych słuchaczy szczecińskich uczelni publicznych. Gratulujemy.

Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin otrzymało 15 studentów. Łukasz Jeżewski jest jedynym laureatem studiującym na kierunku lekarsko – dentystycznym PUM, aczkolwiek z tej uczelni jest jeszcze dwóch stypendystów z kierunku lekarskiego.

Wysokość stypendium to 6 tys. zł brutto.

Celem realizacji programu stypendialnego dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu.

Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku.

Program jest działaniem realizowanym w ramach „Akademickiego Szczecina”.