Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych? Będzie dobrze!

ms
09-01-2019, 12:13
Funkcjonowanie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie spełnia roli, którą ta instytucja miała pełnić – uważa poseł Paweł Skutecki i zapytał ministra zdrowia co ten uczyni, aby usprawnić postępowania w tej formule. Odpowiedź dostał.

Pawłowi Skuteckiemu chodziło przede wszystkim o to czy minister zdrowia planuje zainicjowanie procesu legislacyjnego mającego na celu wprowadzenie zmian w postępowaniu przed wojewódzką komisją, pozwalających na skrócenie czasu potrzebnego na wydanie orzeczenia?

Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Józef Król. Odpowiedź składa się z pięciu zdań.

Trzy zdania powtarzają to co poseł wie, a więc opisują jak jest w tej chwili.
W chwili obecnej roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych można dochodzić przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Funkcjonują one od 1 stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zwrócić jednak należy uwagę, iż ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązuje już niemal 10 lat, zaś komisje funkcjonują od ponad 5 lat.

Jest to wystarczająco długi okres, który pozwala na dokonanie analiz w zakresie funkcjonowania przepisów, zdefiniowania słabszych punktów systemu ochrony praw pacjenta, wskazania potrzeb modyfikacji obowiązujących czy też wprowadzenia nowych regulacji, w tym zmierzających do poprawy skuteczności, sprawności i efektywności dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków medycznych.

Jedno zdanie mówi jak być powinno.
Podkreślić należy, że w działania oraz w tworzenie nowych regulacji zaangażowani powinni być wszyscy uczestnicy systemu ochrony zdrowia, w tym także organizacji pacjenckich. Rozwiązania wypracowane w ten sposób mają szanse stworzyć znakomite gwarancje praw pacjenta, a nie pozostać martwą literą prawa.

Jedno zdanie mówi co się robi, aby zmienić stan aktualny.
Zarządzeniem ministra zdrowia z 29 października 2018 r. powołany został zespól do spraw opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów.

Czytaj także: Uzdrawianie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych