PES z chirurgii stomatologicznej: jest termin

ms
04-01-2019, 20:14
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (część pisemna) z zakresu chirurgii stomatologicznej w sesji wiosennej 2019 r. odbędzie się 25 marca – poinformował infoDENT24.pl prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, konsultant krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Jak zwykle egzamin pisemny (test) przeprowadzony zostanie przez Centrum Egzaminów Medycznych przy ul. Rzgowskiej 281/289 w Łodzi.

Egzamin ustny odbędzie się tydzień później w Lublinie.

Zalecana lista piśmiennictwa, która pomoże przygotować się do PES:  podręczniki obowiązkowe (7 pozycji) i uzupełniające (16 pozycji) dostępna jest pod adresem: http://www.cem.edu.pl/podreczniki_spec/spec_chir_stom.pdf.