Stawki karty podatkowej na 2019 r.: znowu wzrost

ms
04-01-2019, 10:11
Miesięczne stawki karty podatkowej powinny być corocznie korygowane o poziom odpowiadający, podawanej przez GUS, zmianie cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy (w stosunku do takiego samego okresu roku wcześniejszego). Po okresie stabilizacji, zarówno w 2018, jak i w 2019 r. stawki nieco wzrosły (patrz tabela).

Przypomnijmy, że aby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy do 20 stycznia złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego na druku PIT-16. Osoby, które dopiero planują założenie gabinetu dentystycznego, muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności.

Stawki podaje Obwieszczenie Ministra Finansów z 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. Monitor Polski z 2018 r poz. 1172

Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.