NRL zapowiada działania w sprawie amalgamatu stomatologicznego

en
02-01-2019, 13:06
NRL nie składa broni w sprawie obowiązków wynikających z Rozporządzenia UE na temat rtęci.

1 stycznia 2019 r. wszedł w życie obowiązek instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych, określony przepisem art.10 ust.4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008.

NRL wydał z tej okazji komunikat, w którym czytamy:

Do ostatnich godzin 2018 roku, środowisko lekarzy dentystów oczekiwało zajęcia przez ministra zdrowia oficjalnego stanowiska w sprawie zgłaszanych przez NRL wątpliwości dotyczących możliwości jednolitego wykonania tego obowiązku. Wobec braku komunikatu ze strony Ministerstwa Zdrowia, niezbędne jest podjęcie przez NRL odpowiednich działań, o których poinformujemy w osobnej wiadomości 4 stycznia br.

Więcej: nil.org.pl