Choroby przyzębia – klasyfikacja

ms
20-12-2018, 10:07
PZWL Wydawnictwo Lekarskie zorganizowało 19 grudnia 2018 r. premierę najnowszej klasyfikacji leczenia chorób przyzębia pod redakcją prof. dr hab. n. med. Renaty Górskiej, konsultanta krajowego ds. periodontologii.

Klasyfikacja chorób przyzębia i tkanek wokół implantów jest niezbędna zarówno dla lekarzy praktyków, którzy wykorzystują ją do właściwego diagnozowania i leczenia pacjentów, jak i dla naukowców, badających etiologię, patogenezę, przebieg i leczenie tych chorób.

Nowa klasyfikacja została opracowana przez grupę roboczą, powołaną w celu aktualizacji klasyfikacji chorób przyzębia i chorób tkanek wokół implantów, w trakcie warsztatów trwających od 9 do 11 listopada 2017 r., ale przygotowania trwały od 2015 r. Wyniki prac, a tym samym nową klasyfikację ogłoszono podczas konferencji EuroPerio 9 w Amsterdamie (20 - 23 czerwca 2018 r.).

Publikacja zawiera:
- aktualizację dotychczas obowiązującej klasyfikacji z 1999 r.;
- opracowanie analogicznej klasyfikacji chorób tkanek wokół implantów;
- przejrzyste i jednoznaczne definicje kliniczne i kryteria diagnostyczne, które pomogą lekarzom praktykom w stosowaniu nowej klasyfikacji;
- nowe wyniki badań oraz aktualne podejście do zagadnienia chorób przyzębia i chorób tkanek wokół implantów, oparte na najmocniejszych dostępnych dowodach naukowych;
- uzasadnienie zmian i interpretacja najnowszej klasyfikacji na podstawie raportów przygotowanych przez poszczególne grupy robocze warsztatów.

Cena pozycji: 60,72 zł