Rektor UM we Wrocławiu zawieszony w pełnieniu funkcji - zarzuty ABW

PAP/ms
19-12-2018, 07:03
Prof. dr hab. Marek Ziętek, rektor UM we Wrocławiu został zawieszony w pełnieniu funkcji, w związku z postępowaniem prokuratorskim prowadzonym w sprawie Data Techno Park.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował PAP, że rektor UM we Wrocławiu oraz prezes spółki Data Techno Park Marek G. usłyszeli zarzuty w śledztwie katowickiej delegatury ABW, które prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Rektorowi zarzucono, że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i przekroczył uprawnienia, działając w porozumieniu z Markiem G. dla osiągnięcia korzyści majątkowej - prawie 2 mln zł. Według śledczych, obaj narazili uczelnię i spółkę Data Techno Park na straty ponad 4,2 mln zł.

- Pierwotnym współzałożycielem i większościowym udziałowcem spółki był Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Firma uzyskała dofinansowanie ze środków publicznych na budowę serwerowni danych, w której miały być przechowywane dane medyczne wszystkich Polaków - powiedział PAP Żaryn.

- Po otrzymaniu dofinansowania i z chwilą rozpoczęcia inwestycji, rektor w imieniu uczelni, wspólnie z Markiem G. umorzyli większościowy pakiet udziałów Uniwersytetu w spółce - powiedział. Na takie działania rektor nie miał wymaganej prawem zgody ministra skarbu państwa  - dodał rzecznik. Udziały w Data Techno Park objęła inna prywatna spółka, której Marek G. był również prezesem - podał Żaryn.

Wobec obu mężczyzn prokuratura zastosowała poręczenia majątkowe - 100 tys. zł dla rektora i 50 tys. zł dla prezesa spółki. Prokurator zawiesił też rektora w wykonywaniu obowiązków.

Prof. Marek Ziętek wydał w związku z zaistniałą sytuacją oświadczenie:

Czuję się zobowiązany do przekazania informacji o tym, że w toku prowadzonego przez prokuraturę w Katowicach od kilku lat śledztwa, zostałem wezwany na przesłuchanie w sprawie Data Techno Park.

Został mi postawiony zarzut działania na szkodę UM. Prokurator, który prowadzi sprawę zawiesił mnie w pełnieniu funkcji rektora, na co złożyłem zażalenie.

Jednocześnie oświadczam, że każdą decyzję w kwestii Data Techno Park podejmowałem na podstawie dostępnych w tamtym czasie wycen ekonomicznych i przedstawionych mi opinii prawnych. Za każdym razem miałem na względzie tylko i wyłącznie dobro Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Liczę, że analizowane już wielokrotnie dowody zostaną przez sąd merytorycznie rozpatrzone i wyrok lub umorzenie ostatecznie zakończy postępowanie i spekulacje w tej sprawie.