Kształcimy za dużo dentystów. W stosunku do czego?

ms
20-12-2018, 09:59
Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów niezmiennie twierdzi, że liczba studentów kierunku lekarsko – dentystycznego uczelni medycznych jest za duża w stosunku do popytu na ich usługi. Dysproporcja ta nie służy prowadzeniu praktyki stomatologicznej, której byt oparty byłby na stabilnych podstawach ekonomicznych.

Polacy są za biedni, więc korzystają z usług stomatologicznych zdecydowanie za rzadko w stosunku do potrzeb zdrowotnych. Finansowanie stomatologii ze środków publicznych jest niemal iluzoryczne (1,8 mld zł wobec ponad 10 mld zł bezpośrednio z kieszeni pacjentów).

Jak liczba kształconych w Polsce lekarzy dentystów kształtuje się na tle innych państw UE?

Nasz kraj, pod względem liczby absolwentów kierunku lekarsko – dentystycznego, opuszczających mury uczelni każdego roku, plasuje się w środku państw UE (12 miejsce na 25 klasyfikowanych krajów). To nieco poniżej średniej unijnej.

Liczba wkraczających do zawodu lekarzy dentystów w ciągu roku na 100 tys. mieszkańców kształtuje się następująco:
Rumunia 10,4
Portugalia 6,5
Litwa 6,0
Estonia 3,7
Węgry 3,6
Bułgaria 3,5
Słowenia 3,3
Dania 3,3
Czechy 3,0
Niemcy 2,9
Średnia UE 2,7
Chorwacja 2,5
Polska 2,5
Malta 2,4
Szwecja 2,4
Łotwa 2,3
Austria 2,3
Belgia 2,1
Finlandia 2,0
Estonia 1,9
Franca 1,9
Wlk. Brytania 1,8
Słowacja 1,7
Irlandia 1,7
Holandia 1,4
Włochy 1,0

________
Norwegia 2,9
Islandia 2,1
Szwajcaria 2,1
Serbia 6,0
Turcja 2,7