Pieniądze na specjalizacje zafiksowane

ms
17-12-2018, 10:33
Na sfinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych - rząd przeznaczy w 2019 r. 2,2 mld zł.

Taka kwota znalazła się w ustawie okołobudżetowej, którą podpisał prezydent. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmienione przepisy regulują m.in. kwestię dotyczącą przekazywania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne oraz specjalizacje.

Na ten cel została przeznaczona kwota 2,243 mld zł. To dużo pieniędzy, ale trzeba pamiętać, że w 2019 r. staże i szkolenia będą w całości finansowane ze środków FGŚP. Chodzi o staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Z tego samego źródła finansowane mają być specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Obciążenie konta FGŚP tak znaczącymi wydatkami wynika m.in. z porozumienia ministra zdrowia z rezydentami (poza podwyżką wynagrodzeń rezydenci wynegocjowali tzw. bon patriotyczny). Ponadto od 1 lipca 2018 r. programowe dyżury uwzględnione są w kosztach finansowania umów rezydenckich - płatnikiem jest resort zdrowia a nie szpitale.

Zastosowane zmiany nie są zgodne z literą prawa, gdyż środki z FGŚP powinny być przeznaczane na świadczenia dla pracowników w przypadku upadku zatrudniających ich firm. Dobrą sytuację finansową Funduszu wykorzystał rząd, zabierając pieniądze m.in. dla lekarzy i lekarzy dentystów.