Dentysta w ZK w Grudziądzu

ms
13-12-2018, 09:39
Trwa konkurs na wyłonienie świadczeniodawcy w zakresie usług stomatologicznych na terenie Zakładu Karnego w Grudziądzu.

Do zakresu obowiązków świadczeniodawcy w zakresie stomatologii będzie należało:
- badanie, udzielanie konsultacji i świadczeń usług stomatologicznych;
-  referowanie kierownikowi ambulatorium z izby chorych stanu zdrowia chorych powierzonych opiece;
- prowadzenie właściwej dokumentacji medycznej,

Do zakresu obowiązków świadczeniodawcy w zakresie protetyki stomatologicznej będzie należało:
- zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą;
- zaopatrzenie bezzębnej żuchwy protezą całkowitą;
- zaopatrzenie braków częściowych w zakresie od 6 brakujących zębów;
- naprawa protezy;
- całkowite podścielenie protezy (jednej szt.) w szczęce lub żuchwie;
- dostawienie zęba lub klamry;
- prowadzenie właściwej dokumentacji medycznej.

Kryterium oceny ofert - cena, a w przypadku otrzymania ofert z takimi samymi cenami – dodatkowo staż pracy.

Umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Wymagania stawiane oferentom: wykształcenie wyższe medyczne – stomatologiczne.

Ofertę należy złożyć do 24 grudnia 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie jednostki osobiście, faksem na nr tel. 566 440 499 lub drogą elektroniczną na adres zk_1_grudziadz@sw.gov.pl.

Termin związania ofertą 31 grudnia 2018 r.

Kontakt: Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu, ul. Wybickiego 10/22, 86 – 300 Grudziądz, tel. 566 440 405